Як подати проєкт
Опубліковано 15 січня 2020 року, 12:20

Проєкт подається керівником заявника проєкту за програмами регіонального розвитку, схваленими постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2018 № 733 та підписується кваліфікованим електронним підписом, а саме подаються проекти за такими програмами та їх напрямами:    

 • 1. «Інноваційна економіка та інвестиції»

Напрям 1.1. Формування сприятливого інвестиційного клімату, розвиток інвестиційного та експортного  потенціалу
Обсяг фінансування проекту з державного бюджету  – 3 600 000 грн – 6 000 000 грн

Напрям 1.2. Підтримка підприємницької діяльності
Обсяг фінансування проекту з державного бюджету  – 3 600 000 грн -  6 000 000 грн

Напрям 1.3. Стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури та підтримка інноваційної діяльності 
Обсяг фінансування проекту з державного бюджету  – 5 000 000 грн – 12 000 000 грн

Напрям 1.4. Стимулювання розвитку промислового інвестування 
Обсяг фінансування проекту з державного бюджету  – 12 000 000 грн  ‑ 48 000 000 грн

 • 2. «Сільський розвиток»

Напрям 2.1 Диверсифікація підприємницької діяльності у сільській місцевості
Обсяг фінансування проектів з державного бюджету ‑ 12 000 000 грн – 48 000 000 грн

Напрям 2.2 Планування сільського розвитку 
Обсяг фінансування проектів з державного бюджету ‑ 3 600 000 грн – 6 000 000 грн 

 • 3. Розвиток туризму

Напрям 3.1 Туристична інфраструктура 
Обсяг фінансування проектів з  державного бюджету ‑ 5 000 000 грн – 24 000 000 грн

Напрям 3.2 Збереження об’єктів культурної спадщини
Обсяг фінансування проектів з державного бюджету ‑ 5 000 000 грн – 16 000 000 грн

Напрям 3.3 Маркетинг туристичного потенціалу
Обсяг фінансування проектів з державного бюджету ‑ 1 200 000 грн. – 4 800 000 грн

 • 4. Розвиток людського потенціалу

Напрям 4.1 Люди
Обсяг фінансування проектів з державного бюджету ‑ 3 600 000 грн – 6 000 000 грн

Напрям 4.2 Інституції та мережі
Обсяг фінансування проектів з державного бюджету ‑ 3 600 000 грн – 12 000 000 грн

Напрям 4.3 Дослідження
Обсяг фінансування проектів з державного бюджету ‑ 1 200 000 грн – 3 600 000 грн

 • 5. Загальноукраїнська солідарність

Напрям 5.1 Створення можливостей для співробітництва регіонів у сфері освіти, культури, історичних та культурологічних досліджень
Обсяг фінансування проектів з державного бюджету ‑ 3 600 000 грн – 6 000 000 грн

Напрям 5.2 Формування привабливого образу регіонів в Україні, інтеграція регіональних ідентичностей у загальноукраїнську ідентичність
Обсяг фінансування проектів з державного бюджету ‑ 3 600 000 грн – 16 000 000 грн

Напрям 5.3 Створення нових можливостей для розвитку і самореалізації вразливих та дискримінованих груп населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, ветеранів війни, учасників бойових дій тощо
Обсяг фінансування проектів з державного бюджету ‑ 3 600 000 грн – 36 000 000 грн

Напрям 5.4 Сприяння інтеграції регіонів та у регіонах
Обсяг фінансування проектів з державного бюджету ‑ 5 000 000 грн – 48 000 000 грн

 • 6. Підтримка розвитку депресивних територій

Напрям 6.1 Розвиток сільських територій
Обсяг фінансування проектів з державного бюджету ‑ 3 600 000 грн – 6 000 000 грн

Напрям 6.2 Створення умов для розвитку гірських територій та інших територій з обмеженим потенціалом розвитку
Обсяг фінансування проектів з державного бюджету ‑ 6 000 000 грн – 12 000 000 грн

Напрям 6.3 Розвиток малих та середніх міст як регіональних точок зростання
Обсяг фінансування проектів з державного бюджету ‑ 3 600 000 грн – 18 000 000 грн

Напрям 6.4 Створення умов для розвитку прикордонних районів у несприятливих умовах та трансформації вугільних регіонів
Обсяг фінансування проектів з державного бюджету 3 600 000 грн – 6 000 000 грн

 • 7. Ефективне управління регіональним розвитком

Напрям 7.1 Інформаційно-аналітичне та інституційне забезпечення регіонального розвитку
Обсяг фінансування проектів з державного бюджету ‑ 1 200 000 грн – 1 600 000 грн

Напрям 7.2 Співфінансування проектів  регіонального розвитку, що супроводжуються агенціями регіонального розвитку, утвореними відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики»
Обсяг фінансування проектів з державного бюджету ‑ 5 000 000 грн – 12 000 000 грн

Детальніша інформація розміщена за посиланням Програми та напрями регіонального розвитку затверджені наказом Мінрегіону від 18.05.2017 № 121 (у редакції наказу Мінрегіону від 15.04.2020 № 94).docx

 Заявником проєкту може бути:

 • центральний або місцевий орган виконавчої влади
 • органи місцевого самоврядування
 • агенції регіонального розвитку, утворені відповідно до Закону України «Про засади державної регіональної політики»

Для подання проєкту регіонального розвитку необхідно заповнити всі необхідні поля, де необхідно – вибрати варіанти заповнення поля із випадаючого списку, а також завантажити всі необхідні документи:

 1. опис проєкту, оформлений згідно з Вимогами до опису проєкту регіонального розвитку, який може реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу затвердженими наказом Мінрегіону від 18.05.2017 № 120 (у редакції наказу Мінрегіону від 15.04.2020 № 93) 
 2. логіко-структурна матриця проєкту (див. у документах для завантаження)
 3. бюджет проєкту (див. у документах для завантаження)

Крім того, додатково потрібно завантажити документи:

 1. довідку, підписану керівником заявника, у довільній формі в якій зазначаються відомості про відсутність таких обставин:
  визнаний банкрутом, щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство або застосовується процедура санації боржника до провадження у справі про банкрутство або який перебуває в процесі реорганізації чи ліквідації;
  подав недостовірну інформацію про свій фінансово-економічний стан;
  отримує інші кошти для реалізації проекту за рахунок міжнародної технічної допомоги;
  має на момент подання проекту понад піврічну заборгованість з виплати заробітної плати, а також зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), що підтверджується відповідними органами доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 2. гарантійний лист про співфінансування проекту, в якому зазначає обсяг фінансування проекту з відповідного рівня бюджету для кожного року його реалізації (у разі наявності такого співфінансування з місцевого бюджету або інших джерел, не заборонених законодавством);
 3. для проектів, які передбачають будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт), подаються копії таких документів (за наявності):
  експертні висновки;
  довідка про ступінь будівельної готовності проекту та залишок кошторисної вартості проекту у довільній формі;
  прогнозний зведений кошторисний розрахунок проекту (за відсутності проектної документації), наданий проектною організацією.

Заявка про участь у конкурсному відборі та інформаційна картка про подання проєкту регіонального розвитку генерується онлайн-платформою автоматично.

Важливо! Обсяг фінансування проєкту регіонального розвитку з державного бюджету не може бути меншим або перевищувати граничну суму, що вказана у Додатку 2 до Порядку оцінки проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, затвердженого наказом Мінрегіону від 18.05.2017 № 121 (у редакції наказу Мінрегіону від 15.04.2020 № 94).

Документи для завантаження

Вимоги до опису проекту.docx

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОКАЗНИКИ реалізації програм регіонального розвитку.docx

Логіко-структурна матриця рпоекту.docx

Бюджет проекту_секторальна підтримка.xlsx

Презентація про Конкурс проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.pdf

Відео з покроковою інструкцією як зареєструватися та подати проект дивіться за посиланням.

Актуальні та проблемні питання конкурсного відбору у відео-записі онлайн вебінару АМУ та Мінрегіону

Відповіді на актуальні питання.docx, що виникають у заявників при підготовці та подачі проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу

Запис відеоконференції щодо якісної підготовки та подачі документів на участь у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу


Проєкт подається через онлайн-платформу у електронній формі. Про необхідність подання паперової версії проєкту будуть повідомлені ті заявники, проєкти яких увійшли до рейтингового списку проєктів, рекомендованих до фінансування за результатами попереднього оцінювання експертами. За ідентичність електронної та паперової форм комплекту документів проєкту, що були подані для здійснення конкурсного відбору, відповідає заявник проєкту.

Паперові версії проєктів подавати за адресою

Міністерство розвитку громад та територій України

01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux